You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Garanti Şartları

Garanti Şartları

  1. Garanti süresi, ürünün ilk kullanıcı (müşteri) tarafından teslim alındığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl (yirmidört ay)dır.
  2. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
  3. Ürün'ün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
  4. Bu garanti aşağıda sayılan durumlarda geçersiz olur:
  • Arızanın doğrudan malzeme hatası, kalitesiz tasarım yada işçilik nedeni ile meydana gelmemesi durumunda.
  • Ürünün seri numarasının tahrip edilmesi;